Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXV/163/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXV/159/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Herb Gminy Sokolniki

uchwała Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

odpady grafika

"Państwo niczego nie daje, bo niczego nie ma. Jeśli rząd twierdzi, że daje komuś, znaczy, że zabiera Tobie. Rząd nie ma własnych pieniędzy."

~Margaret Thatcher

uwaga znak wykrzyknik Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

Herb Gminy Sokolniki W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na otwartej przestrzeni Urząd Gminy w Sokolnikach przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma „zagospodarowania" odpadów.

odpady logo

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin.