15 czerwca 2022 r. na boisku Zespołu Szkół w Sokolnikach odbył się Piknik Rodzinny dla społeczności przedszkolnej.

Został on zorganizowany dzięki współpracy Rady Rodziców z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi. Na początku imprezy ogłoszone zostały przez panią Dyrektor wyniki konkursu plastycznego dla przedszkolaków pod hasłem
„Ja i moja rodzina”. Laureatom konkursu oraz wszystkim jego uczestnikom wręczono upominki przygotowane z funduszu Rady Rodziców. Podczas pikniku dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji. Były konkursy sprawnościowe i artystyczne z przewidzianymi drobnymi nagrodami oraz możliwość wykazania się ekspresją twórczą podczas malowania farbami na folii. Nad dobrą zabawą czuwał DJ Benny oraz panie animatorki. Można było posilić się przygotowanymi ciastami, owocami i napojami. Pan Patryk Stężała ufundował na piknik kiełbaski, które można było usmażyć przy ognisku. Dzięki udostępnionym przez Gminę Sokolniki stolikom i parasolom uczestnicy pikniku mogli wygodnie spożyć przygotowane posiłki. Impreza była wspaniałą okazją do integracji całej społeczności przedszkolnej.


Impreza została zorganizowana w ramach Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w gminie Sokolniki w 2022 r.
Dziękujemy Radzie Rodziców przedszkola, panu Patrykowi Stężale, Wójtowi Gminy Sokolniki Sylwestrowi Skrzypkowi za wsparcie naszej imprezy.