Szanowni Rodzice! Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024, w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki rozpoczyna się 1 marca 2023 r.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się u dyrektora wybranego przedszkola. Rodzice dzieci już przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (dzieci przyjmowane są z urzędu). Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej składa się u dyrektora wybranej szkoły.

Więcej informacji można uzyskać u Dyrektorów Szkół:
1. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie - Dyrektor Olga Suchy, tel. 697 064 264, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach – Dyrektor Anna Chojnacka, tel. 697 064 266, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Zespół Szkół w Walichnowach – Dyrektor Michał Hącel, tel. 697 064 269, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
4. Zespół Szkół w Pichlicach – Dyrektor Mirosława Malinowska, tel. 697 064 265, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
- Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
- Zarządzenie nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzorów oświadczeń z tym związanych;
- Uchwała Nr XLI/258/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym ( Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 377 z 2022);

Wzór wniosków i dokumentów:
Rekrutacja do przedszkoli:

https://sokolniki.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=257&Itemid=1080


Rekrutacja do szkół:
https://sokolniki.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=258&Itemid=1080

rekrutacja 2023