15 września dokonano oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach.

Po przedstawieniu krótkiego opisu realizacji inwestycji, zaproszeni goście wraz z przedstawicielami Samorządu Gminy Sokolniki dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz podpisania piłki, upamiętniającej dzisiejsze wydarzenie. Następnie ks. Tomasz Wasielewski - Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach poświęcił nowo otwarte boisko.

Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek złożył na ręce nauczycieli wychowania fizycznego – Pani Beaty Garczarek oraz Pana Jarosława Glinki, podziękowania za nieocenioną pomoc w przygotowaniach do uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego w Sokolnikach oraz zorganizowanie rozgrywek sportowych dla uczniów. Na otwarciu boiska gościliśmy również uczniów ze szkół z terenu gminy Sokolniki, którym wręczono pamiątkowe medale z uroczystości.

Po części oficjalnej rozpoczęły się pierwsze międzyszkolne rozgrywki sportowe na nowo otwartym boisku w Sokolnikach. Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach” zrealizowane zostało w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – SPORTOWA POLSKA - Edycja 2021. Otrzymaliśmy również dodatkowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na zadanie polegające na zagospodarowaniu przestrzeni przy Przedszkolu i boisku oraz dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura sportowa PLUS na ogrodzenie boiska. Budowa boiska realizowana była od października 2022 r. do sierpnia 2023 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 820 000,00 zł.

Dziękujemy Państwu za obecność.