Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Parkowa, 98-420 Sokolniki stanowi własność Gminy Sokolniki. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym i służy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu i rekreacji, a korzystanie z boiska jest nieodpłatne i odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem. Boisko czynne jest codziennie w godz. 6:00 – 22:00.

W skład boiska wchodzą:

  1. boisko do piłki ręcznej;
  2. boiska do koszykówki;
  3. boisko do piłki siatkowej;
  4. boisko do tenisa ziemnego;
  5. rzutnia do pchnięcia kulą;
  6. skocznia z rozbiegiem do skoku w dal;
  7. bieżnia – 200 metrów;
  8. bieżnia – 60 metrów.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektu zawiera Regulamin. Boisko jest nadzorowane całodobowo za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach” zrealizowane zostało w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – SPORTOWA POLSKA - Edycja 2021. Na ww. zadanie gmina Sokolniki otrzymała dotację w wysokości 770 000,00 zł oraz dodatkowe wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na zadanie polegające na zagospodarowaniu przestrzeni przy Przedszkolu i boisku – dotacja dla Sołectwa Bagatelka i gminy Sokolnik w wysokości 98 000,00 zł oraz dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura sportowa PLUS na ogrodzenie boiska, w wysokości 62 000,00 zł.


Załączniki:

Regulamin korzystania z obiektu.pdf

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach oraz obrębie skrzyżowania ulicy Szkolnej i Parkowej w Sokolnikach.pdf

Klauzula informacyjna RODO.pdf