Wójt Gminy Sokolniki informuje, że przedstawiciele firmy AQUA Partner Spółka z o.o. 54-116 Wrocław, Tolkmicka 6/2, NIP: 8943186790, na zlecenie Urzędu Gminy w Sokolnikach przystąpią do wymiany wodomierza głównego w każdej nieruchomości na terenie gminy Sokolniki.

Wodomierze będą wyposażone w radiowy (zdalny) odczyt ilości pobranej wody, co umożliwi regularne i częstsze wystawianie faktur. Usługa w zakresie wymiany wodomierza jest bezpłatna dla mieszkańców w zakresie: dostawy i wymiany wodomierza z modułem radiowym, montażem uszczelek i plomb. Z montażu wodomierza zostanie sporządzony protokół.

Ponadto pracownicy firmy AQUA Partner Spółka z o.o. na podstawie pisemnych upoważnień/pełnomocnictw będą przekazywali i odbierali:
1) ankietę dotyczącą zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w zakresie: sposobu gospodarowania, ilości wytwarzanych odpadów i ilości zamieszkałych mieszkańców. Ankietę należy wypełnić i przekazać przedstawicielowi firmy AQUA Partner Spółka z o.o. – obowiązek gromadzenia danych wynika z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i służy do celów sprawozdawczych Gminy;
2) deklarację na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie: rodzaju i materiału wykonanej instalacji, sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, ilości zamieszkałych mieszkańców itp. Deklarację należy wypełnić i przekazać przedstawicielowi firmy AQUA Partner Spółka z o.o. – obowiązek przekazania informacji wynika z dyspozycji art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i służy do weryfikacji obowiązków ciążących na Gminie i właścicielu nieruchomości.

O planowanych terminach wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach będziemy informować na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz za pośrednictwem wiadomości SMS.


Prosimy o umożliwienie wymiany wodomierzy, wypełnianie i przekazywanie dokumentów upoważnionemu pracownikowi firmy.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Sokolnikach – tel. 697 064 291.


HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w sołectwie Walichnowy: od 18.05.2024 r. (sobota) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w sołectwie Ryś: od 17.05.2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Pichlice, Borki Pichelskie: od 13.05.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Borki Sokolskie: od 13.05.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Prusak: od 13.05.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Siedliska, Góry, Szustry: od 15.05.2024 r. (środa) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Zdzierczyzna: od 26.04.2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Stary Ochędzyn: od 23.04.2024 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Nowy Ochędzyn: od 19.04.2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Sokolniki: ul. Staszica, Stawowa, Szkolna, Wieluńska, Wrocławska, Zielona od 16.04.2024 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Sokolniki, ul. Warszawska: od 3.04.2024 r. (środa) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Sokolniki, ul. Bolesławiecka, Brzozowa, Budowlanych, Kaliska, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Piłsudskiego, Miasteczko, Ogrodowa : od 25 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Sokolniki, ul. Parkowa i Sadowa: od 22 marca 2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Sokolniki, ul. Sołeczna: od 19 marca 2024 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 – 18:00.

Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Kopaniny: od 4 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Tyble: od 6 marca 2024 r. (środa) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Zagórze: od 12 marca 2024 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Bagatelka: od 2 lutego 2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 – 18:00.
 
Planowany termin rozpoczęcia wymiany wodomierzy w miejscowości Gumnisko: od 31 stycznia 2024 r. (środa) w godzinach od 8:00 – 18:00.


W przypadku nieobecności domownika, monter pozostawi zawiadomienie z prośbą o kontakt.

 

wodomierze grafika www