W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2024 – 2029. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego, Radni Gminy Sokolniki złożyli ślubowanie, zobowiązując się do służby dla dobra mieszkańców i rozwoju Gminy.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy Sokolniki wybrała Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczącym Rady Gminy Sokolniki został Radny Rafał Prukop, natomiast Wiceprzewodniczącym - Radny Marek Małecki.
Rada Gminy Sokolniki podczas I sesji podjęła także uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji oraz powołała jedną stałą komisję pod nazwą Komisja Rozwoju Gminy.
Kolejnym ważnym punktem obrad I sesji było złożenie wobec Rady Gminy Sokolniki ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Radnym Gminy Sokolniki oraz Wójtowi Gminy składamy gratulacje i życzymy, aby kadencja 2024 – 2029 była pełna sukcesów, wzajemnego zrozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gminy Sokolniki.