15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993. Celebracja tego dnia ma na celu skupienie uwagi na rodzinie, jej problemach i wyzwaniach oraz wsparcie rodziny nie tylko dla niej samej, ale również dla całego społeczeństwa.

W dniu 15 maja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we wspólpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach zorganizował w klasie III warsztat profilaktyczny o tematyce rodziny.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, że rodziny mogą być różne. Każda rodzina jest inna pod względem wielkości, a nawet koloru skóry, a poszczególni członkowie każdej z nich w pełni się rozumieją i czerpią radość z przebywania we wspólnym gronie jeśli się szanują.
Są także rodziny niepełne, w których jedno z rodziców wychowuje swoje dzieci z odwagą i siłą, dając im wszystko, co tylko są w stanie. Usilnie pracuje on, aby zapewnić uśmiech na twarzy dziecka, prowadzi z nim długie rozmowy, opracowuje wspólne marzenia i cele na przyszłość.
W tematykę rodziny dzieci wprowadziła Ewa Szandała kierownik GOPS a zabawy i warsztat prowadził asystent rodziny Julia Majcharzak.
Na koniec spotkania dzieci otrzymały książki dostosowane do wieku zawierające ciekawe opowiadania o perypetiach różnych rodzin. Przeprowadzenie zadania było możliwe przy wsparciu finansowym ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sokolniki .
Rodziny są skarbami wymagającymi troski i pielęgnowania, bez względu na to, skąd one pochodzą. I to właśnie leży u podstaw stosunkowo młodego wciąż święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Rodziny.