1 lipca 2024 r. Wójt Gminy Sokolniki, po uzgodnieniu kandydatury z Łódzkim Kuratorem Oświaty, powierzył Pani Ewie Pietrzak stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r.

Oznacza to, że Pani Ewa przejmie obowiązki wieloletniego dyrektora placówki – Pani Mirosławy Malinowskiej.
Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu placówką, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i samorządem gminy Sokolniki oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.

Tego samego dnia Wójt Gminy wraz z Zastępcą wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - Pani Annie Mielczarek – zatrudnionej w Zespole Szkół w Sokolnikach oraz Pani Paulinie Kaczmarek – nowej Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie
Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego w dniu 26 czerwca 2024 r. Pani Anna oraz Pani Paulina uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.
Składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.