5 lipca 2024 r. ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o możliwości składania przez mieszkańców wniosków do planu ogólnego gminy.

Od dnia 8 lipca (poniedziałek), aż do 31 lipca, można je składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.
Wójt Gminy Sokolniki zachęca wszystkich mieszkańców do wyrażenia zdania dotyczącego zagospodarowania np. swojej działki i jej otoczenia czy pozostałych terenów w gminie – za pośrednictwem stosownego wniosku.
Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dokument jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. Jego ustalenia będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium gminnym, lecz gmina zostanie podzielona na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.
Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego jest złożona i będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.


W celu usprawnienia składania wniosków uruchomiono punkty informacyjne, czynne według poniższego harmonogramu:
▪️ wtorki w godzinach: 12:00-16:00 - Urząd Gminy w Sokolnikach (sala sesyjna)
▪️ środy w godzinach: 17:00-19:00 - GOKSiT w Starym Ochędzynie
▪️ czwartki w godzinach: 17:00-19:00 - sala OSP w Pichlicach
▪️ piątki w godzinach 17:00-19:00 - budynek przy ul. Aleja Wyzwolenia 16 w Walichnowach.
Istnieje możliwość pobrania i złożenia wniosków w wyżej wskazanych punktach informacyjnych.


Zachęcamy do obserwowania i śledzenia informacji na naszej stronie internetowej w zakładce – Plan Ogólny Gminy: https://www.sokolniki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5326:plan-ogolny-gminy&catid=103&Itemid=515


Informator, który znajdziecie Państwo w poście poniżej - niebawem trafi do każdego domu na terenie naszej Gminy.