Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy"