UKS Piłkarz Sokolniki

W dniu 25 marca 2023 roku na hali sportowej w Białej odbył się turniej o tytuł mistrza powiatu wieluńskiego w roczniku 2012 i młodsi w którym UKS Piłkarz Sokolniki zdobył ten tytuł. Wystawiliśmy 2 drużyny.

herb gminy Sokolniki

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 13:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Sokolniki.

herb gminy

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy.

UKS Piłkarz Sokolniki

W dniu 18 marca 2023 roku na hali sportowej w Białej odbył się czwarty turniej ligi powiatowej pod patronatem LZS Wieluń w roczniku 2012 i młodsi z udziałem UKS Piłkarz Sokolniki.

UKS Piłkarz Sokolniki

W dniu 14 marca 2023 roku na hali sportowej w Białej odbył się czwarty turniej ligi powiatowej pod patronatem LZS Wieluń w kategorii „żak” w roczniku 2014 i młodsi z udziałem UKS Piłkarz Sokolniki.

Logo PIORIN

Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

odpady logo

Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że w dniach od 17.04.2023 r. - do 21 kwietnia 2023 r. od godziny 6.00 na terenie gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji położonych na terenie gminy Sokolniki. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według poniższego harmonogramu.

miniatura

Gmina Sokolniki w ramach II edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 150 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach”.

UKS Piłkarz Sokolniki

W dniu 11 marca 2023 roku na hali sportowej w Białej odbyły się ostatnie turnieje sezonu ligi powiatowej pod patronatem LZS Wieluń w rocznikach 2011 i 2008. Drużna UKS Piłkarz Sokolniki w roczniku 2011 i młodsi zajęli pierwsze miejsce a w roczniku 2008 zostali wicemistrzami.

Herb Powiatu

Informuję, że w dniem 15 lutego 2023 r. zmienił się sposób umawiania się do Wydziału Komunikacji i Dróg w celu rejestracji pojazdu. Osoby, które chcą zarejestrować pojazd powinny umówić się drogą elektorniczną. Proszę o nieczekanie z rejestracją pojazdu do ostatniego dnia gdyż może się okazać że terminy nie będą już dostępne.