Słuchowisko grupy teatralnej Amator pt. Powrót

Niedzielne popołudnie w Sokolnikach minęło w niezwykłej, pełnej przemyśleń atmosferze.

Spektakl pt. „Idę na mityng”

Grupa teatralna „AMATOR” na zaproszenie Wójta Gminy Sokolniki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła ze spektaklem pt. „Idę na mityng” na deskach miejscowego Domu Kultury w Sokolnikach.

aa logo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zorganizowała spotkanie z przedstawicielami wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz Al Anon w dniu 24 października 2019 roku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z ościennych gmin oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

krzyk logo Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, znajdziesz ją u nas! Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące skorzystania z nieodpłatnych porad, a także możliwości wstąpienia do klubu AA oraz Wspólnoty Al-Anon.

paragraf logo Jeśli ktoś z Twoich bliskich wymaga leczenia odwykowego, istnieje możliwość złożenia wniosku o przymusowe leczenie do GKRPA, bądź bezpośrednio do sądu. W załączeniu udostępniamy Państwu wzór wniosku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

 Do zadań Komisji należy:

  • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 warsztaty profilaktyczne z Jarosławem Wajk

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach wraz z Gminą Sokolniki zorganizowała warsztaty profilaktyczne z wybitnym artystą- Jarosławem Wajk.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zaprasza w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00- 12:00 do Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. M. J. Piłsudskiego 1, parter, pokój nr 1.  Porad udziela Pan Tomasz Wnęk tel. 509 651 633.

Potrzebujesz pomocy? Przyjdź, pomożemy, gwarantujemy fachową pomoc i anonimowość!

Profilaktyka GKRPA w szkołach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie w dniach 14-15 marca 2019 roku zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum.