krzyk logo Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, znajdziesz ją u nas! Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące skorzystania z nieodpłatnych porad, a także możliwości wstąpienia do klubu AA oraz Wspólnoty Al-Anon.

paragraf logo Jeśli ktoś z Twoich bliskich wymaga leczenia odwykowego, istnieje możliwość złożenia wniosku o przymusowe leczenie do GKRPA, bądź bezpośrednio do sądu. W załączeniu udostępniamy Państwu wzór wniosku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

 Do zadań Komisji należy:

  • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.